Giải câu hỏi Luyện tập 1 trang 22 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát bảng kế hoạch hoạt động hè và nhận xét tính tự lập của bạn Hoa

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần luyện tập trang 22 GDCD 6 CTST

Em hãy quan sát bảng kế hoạch hoạt động hè và nhận xét tính tự lập của bạn Hoa

BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG HÈ (trang 22)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết

     Dựa vào bảng trên em có nhận xét về tính tự lập của bạn đó như sau: Hoa là một bạn có tính tự lập cao, trong kỳ nghỉ hè Hoa đã lập kế hoạch cụ thể về các công việc rèn luyện hằng ngày, kết quả thực hiện của Hoa rất tốt, đảm bảo được tinh thần tự lập của bạn Hoa. Tuy nhiên, đôi khi bạn quên không làm một số việc trong bảng mục tiêu đặt ra nên kết quả chưa được tốt.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close