Giải câu hỏi Khởi động trang 34 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát các bạn dưới dây và đoán xem bạn nào là công dân Việt Nam, bạn nào không phải là công dân Việt Nam? Vì sao?

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khởi động trang 34 SGK GDCD 6 CTST

Em hãy quan sát các bạn dưới dây và đoán xem bạn nào là công dân Việt Nam, bạn nào không phải là công dân Việt Nam? Vì sao?

Hình ảnh: (trang 34)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Lời giải chi tiết

Từ hình ảnh trên em nhận thấy: 

- Công dân Việt Nam là các bạn: Nam, Hoa, Sùng Nhi.

- Không phải công dân Việt Nam: Peter, Anna, Jim vì 3 bạn có màu da, màu tóc, tên khác với người Việt Nam

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close