Giải câu hỏi Khám phá 2 trang 41 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát các hình ảnh sau và trả lời câu hỏi: Hình ảnh: (Trang 41)

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khám phá trang 41 SGK GDCD CTST

Em hãy quan sát các hình ảnh sau và trả lời câu hỏi:

Hình ảnh: (Trang 41)

https://b-f36-zpg.zdn.vn/1250830123035170399/2d0751c863b397edcea2.jpg

1. Những hình ảnh trên đề cập đến các quyền nào của công dân?

2. Hãy thảo luận với bạn về một số quyền và nghĩa vụ khác của công dân mà em biết.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Làm việc nhóm

Lời giải chi tiết

1. Những hình ảnh trên đề cập đến quyền của công dân:

- Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.

- Quyền được bảo vệ

- Quyền được bầu cử.

- Quyền riêng tư.

2. Một số quyền và nghĩa vụ khác của công dân mà em biết là: 

- Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.   

- Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu. 

Điều 36  

1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em.

Điều 37  

1. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

2. Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

3. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 38  

1. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.

2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng.

HocTot.Nam.Name.Vn


Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close