Giải câu hỏi Khám phá 3 trang 13,14 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây để xác định biểu hiện của siêng năng, kiên trì và chưa siêng năng, kiên trì

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khám phá trang 13 SGk GDCD 6 CTST

1. Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây để xác định biểu hiện của siêng năng, kiên trì và chưa siêng năng, kiên trì

2. Ngoài những biểu hiện trên, hãy kể thêm những biểu hiện khác của siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và sinh hoạt hằng ngày mà em biết. Theo em, siêng năng, kiên trì mang lại ý nghĩa gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan 

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

1. Những hình ảnh biểu hiện siêng năng kiên trì, chưa siêng năng kiên trì:

- Biểu hiện của siêng năng, kiên trì: Hình 3, hình 5 và hình 6

- Chưa siêng năng, kiên trì: Hình 1 và hình 4

2. Kể thêm những biểu hiện khác của siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và sinh hoạt hằng ngày mà em biết: Cần cù, sáng tạo, cầu thị, nỗ lực, quyết tâm, tự tin...

Theo em, siêng năng, kiên trì mang lại ý nghĩa: Siêng năng kiên trì giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và hướng đến thành công.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close