Giải câu hỏi Luyện tập 2 trang 38 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Chia sẻ tấm gương công dân Việt Nam tiêu biểu

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần luyện tập trang 38 SGK GDCD 6 CTST

Chia sẻ tấm gương công dân Việt Nam tiêu biểu:

- Em hãy chia sẻ ít nhất một công dân Việt Nam mà em cảm thấy tự hào.

- Em học tập được điều gì qua tấm gương đó.

- Em đã làm gì để xứng đáng là công dân Việt Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ hệ thực tế

Lời giải chi tiết

- Công dân Việt Nam mà em thấy tự hào là: Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Võ Nguyên Giáp,...

- Em học tập được qua tấm gương đó là: Sự dũng cảm, lòng yêu nước nồng nàn, sự kiên trì, dũng cảm vì một mục tiêu quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, để đất nước được giải phóng khỏi áp bức nô lệ khỏi bọn thực dân. 

- Là một học sinh, em có trách nhiệm phải học tập thật tốt, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close