Giải câu hỏi Khởi động trang 31 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát hình ảnh bên cạnh và cho biết các bạn đang lãng phí những gì? Hình ảnh. (trang 31)

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khởi động trang 31 SGK GDCD 6 CTST

Em hãy quan sát hình ảnh bên cạnh và cho biết các bạn đang lãng phí những gì?

Hình ảnh. (trang 31)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Lời giải chi tiết

Các bạn đang chơi game. Việc làm của các bạn là đang lãng phí thời gian, lãng phí điện, lãng phí tiền. Vì game là một trò chơi tiêu khiển chỉ để giải trí lúc rảnh, vậy mà các bạn học sinh trong hình lại trốn học, bỏ quá nhiều thời gian để chơi.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close