Giải câu hỏi Khám phá 2 trang 45,46 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi: 1. Dựa vào thông tin 1 và thông tin 2, em hãy cho biết có những quyền và bổn phận cơ bản nào? Em hãy nêu ý nghĩa của việc thực hiện quyền và bổn phận cơ bản của trẻ em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trả lời câu hỏi phần khám phá trang 45 SGK GDCD CTST

Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi:

Thông tin 1: 

Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em năm 1989

Nhóm quyền được sống còn: là những quyền được sống và được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại và phát triển, được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe.

Nhóm quyền được phát triển: là những quyền đáp ứng các nhu cầu phát triển đầy đủ nhất về tinh thần và đạo đức, được học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, tiếp nhận thông tin...

Nhóm quyền được bảo vệ: là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại tình dục, lạm dụng ma túy, bị bỏ rơi, bắt cóc và buôn bán...

Nhóm quyền được tham gia: là những quyền được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến cuộc sống của mình, được tự do bày tỏ ý kiến, nguyện vọng...

Thông tin 2:

Luật trẻ em năm 2016

Trích khoản 1 Điều 37. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình

1. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ.

Trích khoản 3 Điều 38. Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.

3. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nghĩa vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cở sở giáo dục khác.

Trích khoản 1 Điều 39. Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội

1. Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi, quan tâm, giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp với khả năng, sức khỏe, độ tuổi của mình.

Trích khoản 1 Điều 40. Bổn phận của trẻ em đối với quê hương đất nước

1. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử của dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Trích khoản 1, 2 Điều 41. Bổn phận của trẻ em đối với bản thân

1. Có trách nhiệm với bản thân; không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân

2. Sống trung thực, khiêm tốn, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể.

Câu 1

1. Dựa vào thông tin 1 và thông tin 2, em hãy cho biết có những quyền và bổn phận cơ bản nào?

Phương pháp giải:

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết:

Dựa vào thông tin 1 và thông tin 2, trẻ em có những quyền và bổn phận cơ bản sau: 

- Những quyền cơ bản của trẻ em: 

+ Quyền được sống còn.

+ Quyền được phát triển.

+ Quyền được bảo vệ.

+ Quyền được tham gia.

- Bổn phận cơ bản của trẻ em: 

+ Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ.

+ Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nghĩa vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cở sở giáo dục khác

+ Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi; quan tâm, giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp với khả năng, sức khỏe, độ tuổi của mình.

+ Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử của dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.

+ Có trách nhiệm với bản thân; không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân

+ Sống trung thực, khiêm tốn, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể

Câu 2

2. Em hãy nêu ý nghĩa của việc thực hiện quyền và bổn phận cơ bản của trẻ em.

Phương pháp giải:

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa của việc thực hiện quyền và bổn phận cơ bản của trẻ em: Trẻ em như búp trên cành, rất cần có sự bảo vệ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương của cha mẹ, ông bà và của cộng đồng. Trẻ em được hưởng các nhóm quyền khác nhau, đảm bảo được sự tôn trọng, quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện. Đi cùng với quyền và bổn phận và trách nhiệm của trẻ em, trẻ cũng cần tự nhận thức bản thân mình có những trách nhiệm đối với gia đình, ông bà, cha mẹ và toàn xã hội. Bổn phận và trách nhiệm giúp trẻ em nhận ra các giá trị tốt đẹp, hình thành nên tính cách, tư duy, nhân cách của trẻ. Vì vậy, quyền và bổn phận của trẻ em rất quan trọng, hình thành nhân cách của trẻ em, tương lai sẽ trở thành người công dân có ích cho xã hội.

 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close