Giải câu hỏi Luyện tập 3 trang 11 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện hành động yêu thương

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần luyện tập trang 11 SGK GDCD 6 CTST

Thực hiện hành động yêu thương.

- Em hãy thực hiện một việc làm thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình và chia sẻ trước lớp.

- Em hãy thực hiện một hành động hay một lời nói cụ thể thể hiện tình yêu thương với bạn bè, thầy cô trong lớp em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Thực hiên hành động yêu thương.(HS tự vận dụng vào thực tế gia đình và lớp học)

+ Em thực hiện một việc làm thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình và chia sẻ trước lớp: Em giúp đỡ bố mẹ công việc nhà, trông em, kính yêu ông bà...

+ Em thực hiện một hành động hay một lời nói cụ thể thể hiện tình yêu thương với bạn bè, thầy cô trong lớp em: Ôm/bắt tay bạn bên cạnh, chỉ bạn học bài, kèm bạn học yếu, chia sẻ giúp đỡ bạn...

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close