Giải câu hỏi Vận dụng 2 trang 11 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên những hoạt động, phong trào có ý nghĩa lan tỏa tình yêu thương con người ở trường hoặc ở địa phương em. Em đã và sẽ có những hành động cụ thể như thế nào để hưởng ứng những hoạt động, phong trào của trường hoặc ở địa phương em?

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần vận dụng trang 11 SGK GDCD 6 CTST

Em hãy kể tên những hoạt động, phong trào có ý nghĩa lan tỏa tình yêu thương con người ở trường hoặc ở địa phương em. Em đã và sẽ có những hành động cụ thể như thế nào để hưởng ứng những hoạt động, phong trào của trường hoặc ở địa phương em?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

- Những hoạt động, phong trào có ý nghĩa lan tỏa yêu thương con người ở trường hoặc ở địa phương em: quyên góp sách vở cũ, đồ dùng học tập cho trẻ em vùng cao; ủng hộ dịch Covid 19; quyên góp hỗ trợ đồng bào lũ lụt;...

- Ở địa phương em có những hoạt động phong trào thể hiện sự yêu thường như: hội Chữ Thập Đỏ ủng hộ chương trình “trái tim cho em”; giải cứu nông sản Hải Dương; ủng hộ lương thực cho lũ lụt miền Trung, quyên góp quần áo cũ cho trẻ em vùng cao;...

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close