Giải câu hỏi Vận dụng 1 trang 15 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Thiết kế khẩu hiệu

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần vận dụng trang 15 SGK GDCD 6 CTST

Thiết kế khẩu hiệu

1. Em hãy thiết kế một khẩu hiệu về siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động và các hoạt động khác của em và bạn bè.

2. Em hãy ghi nhớ khẩu hiệu này và thực hành nó trong tình huống hay hoàn cảnh khác nhau mà bản thân gặp phải.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Một khẩu hiệu về siêng năng kiên trì trong học tập, lao động và các hoạt động khác của em và bạn bè: 

“Cố gắng 1% mỗi ngày”

Nghĩa là: Nếu chúng ta nỗ lực cố gắng 1% mỗi ngày, sau một quá trình dài ta sẽ thấy bản thân mình tiến bộ hơn rất nhiều.

Em hãy ghi nhớ khẩu hiệu này và thực hành nó trong tình huống hay hoàn cảnh khác nhau mà bản thân gặp phải. (HS tự liên hệ bản thân)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close