Lý thuyết Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Lý thuyết Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em GDCD 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Một số quyền của trẻ em

- Trẻ em có thể bày tỏ mong muốn quyền trẻ em được thực hiện tốt hơn; cần có thái độ phù hợp khi phát hiện việc thực hiện quyền trẻ em của gia đình, nhà trường và cộng đồng chưa hợp lí.

2. Trách nhiêm của gia đình và xã hội

- Gia đình, nhà trường và xã hội là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em.

- Nhà trường và xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng trẻ em trở thành công dân có ích cho đất nước.

- Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em đều bị xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close