Giải câu hỏi Khám phá 2 trang 9 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khám phá 2 trang 9 SGK GDCD 6 CTST

Hình ảnh:(trang 9)

1. Hình ảnh nào ở trên thể hiện tình yêu thương con người và trái với tình yêu thương con người?

2. Em có suy nghĩ gì về những việc làm được đề cập trong các hình ảnh trên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Liên hệ bản thân

Lời giải chi tiết

1. Những hình ảnh thể hiện yêu thương con người và trái với yêu thương con người:

- Hình ảnh yêu thương con người: 1 và 2

- Hình ảnh trái với yêu thương con người: 3 và 4

2. Những suy nghĩ của em về những hình ảnh trên: 

- Hình ảnh 1 là hình ảnh thể hiện sự yêu thương con người, giúp đỡ những người nghèo khổ, phát gạo miễn phí cho người nghèo; Hình ảnh 2 thể hiện sự yêu thương, giúp đỡ bạn bè, đoàn kết trong lớp, trong trường học, tiệm sách yêu thương giúp các bạn có thể gắn kết và xích lại gần nhau hơn.

- Hình ảnh 3 là sự vô cảm của con người và xã hội hiện nay, vô tình đẩy một người vào góc tối làm họ tuyệt vọng và tổn thương; Hình ảnh 4 là nạn bạo lực học đường – vấn nạn của xã hội VN cũng như toàn thế giới, bạo lực học đường ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của học sinh.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close