Giải câu hỏi Khởi động trang 12 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Trò chơi Ai nhanh hơn Cách chơi: Ai tìm được nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì trong một thời gian nhất định là người thắng trước

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khởi động trang 12 SGK GDCD 6 CTST

Trò chơi Ai nhanh hơn 

Cách chơi: Ai tìm được nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì trong một thời gian nhất định là người thắng trước

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

1. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

2. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. 

3. Có chí thì nên.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close