Giải câu hỏi Khám phá 3 trang 29 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy sắp xếp các bước ứng phó với tình huống nguy hiểm: Chọn phương án ứng phó hiệu quả

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khám phá trang 29 SGK GDCD 6 CTST

Em hãy sắp xếp các bước ứng phó với tình huống nguy hiểm:

Chọn phương án ứng phó hiệu quả

- Liệt kê các bước ứng phó

- Nhận diện tình huống nguy hiểm

- Bình tĩnh suy nghĩ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết

Sắp xếp các bước ứng phó với tình huống nguy hiểm?

1. Nhận diện tình huống nguy hiểm.

2. Bình tĩnh suy nghĩ.

3. Liệt kê các cách ứng phó.

4. Chọn phương án ứng phó hiệu quả.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close