Giải câu hỏi Khám phá 3 trang 25,26 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng thông tin dưới đây, em hãy cho biết các bạn đã tự nhận thức bản thân bằng cách nào

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khám phá trang 25,26 SGK GDCD 6 CTST

1. Dựa vào bảng thông tin dưới đây, em hãy cho biết các bạn đã tự nhận thức bản thân bằng cách nào:

Hình ảnh: (trang 25)

2. Em hãy chọn một trong các chủ đề sau đây để thuyết trình ngắn gọn trong nhóm:

- Tự tin là chính mình.

- Chấp nhận và tôn trọng bản thân.

- Thể hiện bản thân trong mối quan hệ với người khác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ bản thân

Thuyết trình

Lời giải chi tiết

1. Dựa vào các thông tin dưới đây, em hãy cho biết các bạn đã tự nhận thức bản thân bằng cách: 

Hình 1: Tham gia các hoạt động sinh hoạt, học tập hằng ngày.

Hình 2: Lắng nghe ý kiến người khác như thầy cô, bạn bè, những người xung quanh

Hình 3: Tham gia các hoạt động thử thách để khám phá bản thân.

2. Em hãy chọn một trong các chủ đề sau đây để thuyết trình ngắn gọn trong nhóm: (HS tự liên hệ bản thân)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close