Giải câu hỏi Khởi động trang 20 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Câu thơ sau thể hiện đức tính gì? Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Đề bài

Trả lời câu hỏi phần khởi động trang 20 SGK GDCD 6 CTST

Câu thơ sau thể hiện đức tính gì?

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

(Hoàng Trung Thông)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xử lý thông tin

Lời giải chi tiết

Câu thơ thể hiện đức tính: cần cù, chịu khó và tự lập.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close