Văn mẫu lớp 11 Chân trời sáng tạo là danh mục tổng hợp tất cả các bài văn mẫu hay nhất, hướng dẫn học sinh viết văn và cung cấp dàn ý chi tiết cho từng đề bài giúp học sinh học tốt môn Văn 11

Nội dung chính

Tổng hợp các bài văn mẫu trong sách

Bài 1: Thông điệp từ thiên nhiên

Bài 7: Những điều trông thấy

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật, văn học (truyện, thơ, kịch)

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh) (hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

Tổng hợp 50 bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh) (hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội

Tổng hợp 50 bài báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội

Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học

Viết văn bản thuyết minh (về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội), (về một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên)

Tổng hợp 50 bài viết văn bản thuyết minh (về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội), (về một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên)

Viết bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí

Viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học

Viết bài nghị luận về một hiện tượng đời sống