Thường thức âm nhạc: Nhã nhạc cung đình Huế trang 37 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Quan sát hình ảnh biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế và nêu tên những loại nhạc cụ mà em biết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình ảnh biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế và nêu tên những loại nhạc cụ mà em biết. 

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh và kể tên các nhạc cụ

Lời giải chi tiết:

Một số nhạc cụ: Sáo trúc, đàn nguyệt, đàn tỳ bà,...

Câu 2

Hãy kể tên một số bản nhã nhạc hoặc bài dân ca Huế mà em biết.

Phương pháp giải:

Học sinh tìm hiểu thông tin để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

- Một số bản nhã nhạc như: Đăng đàn cung đơn, Tẩu mã, Cùng Nam, ....

- Một số bài dân ca Huế: Lý tương tư, Lý mười thương, Lý con sáo, ...

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close