Hát: Xuân quê hương trang 35, 36 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Những ca từ nào trong bài Xuân quê hương được hát luyến?Kể tên một vài bài dân ca Nam Trung Bộ mà em biết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Những ca từ nào trong bài Xuân quê hương được hát luyến?

Phương pháp giải:

Nghe bài hát rồi trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Các ca từ được hát luyến là: “Xuân, đang, mùa, đón, tiếng, í”

Câu 2

Kể tên một vài bài dân ca Nam Trung Bộ mà em biết.

Phương pháp giải:

Em tìm hiểu thông tin để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Một vài bài dân ca Nam Trung Bộ: Lý thương nhau; Đất quê em; Dáng mẹ bồng con...

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close