Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 trang 31 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Tìm những ô nhịp có tiết tấu giống nhau ở bè 1.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm những ô nhịp có tiết tấu giống nhau ở bè 1.

Phương pháp giải:

Quan sát bản nhạc và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Ô nhịp 1 giống ô nhịp 3, ô nhịp 2 giống nhịp 4 và ô nhịp 5, 6, 7 giống nhau.

Câu 2

Hãy so sánh nét giai điệu ở các ô nhịp 5, 6, 7 của bè 1 và nêu nhận xét.

Phương pháp giải:

Quan sát bản nhạc và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Nét giai điệu ở ba ô nhịp này là sử dụng các nốt liền bậc đi lên, đi xuống.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close