Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 trang 39 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Hãy so sánh ô nhịp 1 với ô nhịp 3, ô nhịp 7 với ô nhịp 11 và nêu nhận xét.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy so sánh ô nhịp 1 với ô nhịp 3, ô nhịp 7 với ô nhịp 11 và nêu nhận xét.

Phương pháp giải:

Quan sát bản nhạc để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Ô nhịp 1 với ô nhịp 3, ô nhịp 7 với ô nhịp 11 đều là tiết tấu đảo phách nhưng ô nhịp 1 và ô nhịp 7 cách biểu diễn các nốt tiết tấu khác với âm hình tiết tấu đảo phách mà chung ta đã được học.

Câu 2

Giai điệu của bài đọc nhạc có xuất hiện đủ 7 bậc âm của giọng Đô trưởng hay không? Có kết thúc ở âm chủ hay không?

Phương pháp giải:

Quan sát bản nhạc để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Trong bài đọc nhạc không xuất hiện đủ 7 bậc cơ bản của giọng Đô trưởng và không kết thúc ở âm chủ.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close