Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 3 8 trang 8 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Hai loại nhịp 3/8, 3/4 giống và khác nhau ở những điểm gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hai loại nhịp 3/8, 3/4 giống và khác nhau ở những điểm gì?

Phương pháp giải:

Học sinh nêu điểm giống và khác nhau giữa 2 loại nhịp

Lời giải chi tiết:

Hai loại nhịp này giống nhau ở điểm đó là trong mỗi ô nhịp đều có 3 phách, phách thứ nhất mạnh, phách thứ 2 và phách thứ 3 nhẹ. Còn khác nhau ở điểm đó là Nhịp 3/8 mỗi phách có giá trị trường độ bằng một nốt móc đơn (một phần tám nốt tròn) và Nhịp 3/4 thì mỗi phách bằng một nốt đen (một phần bốn nốt tròn).

Câu 2

Kể tên một vài bài hát viết ở nhịp 3/8 mà em biết.

Phương pháp giải:

Học sinh kể tên một vài bài hát viết ở nhịp 3/8

Lời giải chi tiết:

Có thể kể đến như: Mùa xuân đầu tiên, Khúc ca bốn mùa...

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close