Hát: Khúc ca bốn mùa trang 5, 6 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Nhắc lại khái niệm nhịp 3/4.Tiếng "xanh" kết thúc đoạn 1 và tiếng "sôi" kết thúc đoạn 2 cần được ngân mấy phách?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hát một câu trong ca khúc có chủ đề về thiên nhiên mà em biết.

Phương pháp giải:

Học sinh hát một câu trong ca khúc có chủ đề về thiên nhiên

Lời giải chi tiết:

Ví dụ như bài Quê hương tươi đẹp: "Quê hương em biết bao tươi đẹp. Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây...".

Câu 2

Nhắc lại khái niệm nhịp 3/4.

Phương pháp giải:

Học sinh nhắc lại khái niệm nhịp 3/4.

Lời giải chi tiết:

Nhịp 3/4 là một nhịp gồm ba phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai và phách thứ ba là phách nhẹ.

Câu 3

Tiếng "xanh" kết thúc đoạn 1 và tiếng "sôi" kết thúc đoạn 2 cần được ngân mấy phách?

Phương pháp giải:

Quan sát bản nhạc để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Tiếng "xanh" kết thúc đoạn 1 cần được ngân 6 phách và tiếng "sôi" kết thúc đoạn 2 cần được ngân 5 phách.

Câu 4

Những câu hát nào ở đoạn 2 có tiết tấu giống nhau?

Phương pháp giải:

Tìm các câu hát ở đoạn 2 có tiết tấu giống nhau

Lời giải chi tiết:

Đó là "Khi trời đổ nắng có mưa về dịu lại" và "Khi trời đầy mưa có nắng về sưởi ấm".

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close