Thường thức âm nhạc: Kèn trumpet và kèn saxophone trang 22, 23 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Loại kèn nào thường được sử dụng để chơi các bản nhạc trong nghi lễ chào cờ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Loại kèn nào thường được sử dụng để chơi các bản nhạc trong nghi lễ chào cờ?

Phương pháp giải:

Tìm hiểu thông tin để trả lời

Lời giải chi tiết:

Loại kèn thường được sử dụng để chơi các bản nhạc trong nghi lễ chào cờ là: Kèn Trumpet

Câu 2

Kể tên những loại kèn đồng khác mà em biết.

Phương pháp giải:

Học sinh tìm hiểu thông tin

Lời giải chi tiết:

Có thể kể đến như: Kèn Trombone; Kèn Cor; Kèn Tuba...

Câu 3

Hãy kể tên những bài hát viết ở giọng Đô trưởng trong sách giáo khoa Âm nhạc 8.

Phương pháp giải:

Học sinh tìm hiểu thông tin

Lời giải chi tiết:

Kể đến những bài: Lời thầy cô; Khúc ca chào xuân; Xuân quê hương; Mùa hạ và những chùm hoa nắng

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close