Hát: Bay cao tiếng hát ước mơ trang 43 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Đoạn nhạc nào của bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ cần được hát với tính chất tự hào đoạn nhạc nào cần hát với tính chất trong sáng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Kể tên những bài hát có chủ đề về ước mơ đã được học ở lớp 6, lớp 7.

Phương pháp giải:

Học sinh kể tên những bài hát có chủ đề về ước mơ

Lời giải chi tiết:

- Lớp 6 (sách Kết nối tri thức): Những ước mơ, Đời sống không già vì có chúng em, Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng.

- Lớp 7 (sách Kết nối tri thức): Vì cuộc sống tươi đẹp, Đời cho em những nốt nhạc vui.

Câu 2

Đoạn nhạc nào của bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ cần được hát với tính chất tự hào, đoạn nhạc nào cần hát với tính chất trong sáng?

Phương pháp giải:

Nghe bài hát để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Đoạn 1 (đỏ thắng khăn quàng ..... trông chờ) của bài cần được hát với tính chất tự hào

Đoạn 2 của bài (Bay cao ngàn tiếng hát ..... ngàn hoa thơm ngát hương) cần được hát với tính chất trong sáng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close