Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 trang 9 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Nhắc lại khái niệm nhịp 3/8.

Đề bài

Nhắc lại khái niệm nhịp 3/8.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh nhắc lại khái niệm nhịp 3/8.

Lời giải chi tiết

Nhịp 3/8 là nhịp đơn có ba phách, mỗi phách có giá trị trường độ bằng một nốt móc đơn (một phần tám nốt tròn). Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai và phách thứ ba là phách nhẹ. 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close