Thường thức âm nhạc: Thể loại hợp xướng trang 46 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Hát hợp xướng và hát đồng ca có điểm gì khác nhau không? Nêu ra một vài tiết mục biểu diễn hợp xướng mà em biết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hát hợp xướng và hát đồng ca có điểm gì khác nhau không?

Lời giải chi tiết:

Khác nhau: Hát hợp xướng là thể loại nhạc hát nhiều bè, thường bao gồm bè giọng nữ cao, nữ trầm, nam cao và nam trầm, số thành viên của một dàn hợp xướng có thể từ vài chục đến hàng trăm người hát.

Câu 2

Nêu ra một vài tiết mục biểu diễn hợp xướng mà em biết.

Phương pháp giải:

Học sinh tìm hiểu thông tin để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Một vài tiết mục biểu diễn hợp xướng: Ca ngợi tổ quốc, Ca ngợi Hồ chủ tịch, Lớn lên trên biển cả, .....

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close