Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8 trang 65 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Giai điệu của bài đọc nhạc có xuất hiện đủ 7 bậc âm của giọng La thứ hay không?

Đề bài

Giai điệu của bài đọc nhạc có xuất hiện đủ 7 bậc âm của giọng La thứ hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bản nhạc để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

Bài đọc nhạc không xuất hiện đủ 7 bậc của giọng La thứ, còn thiếu âm Đô và âm Fa.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close