Thường thức âm nhạc: Dân ca quan họ Bắc Ninh trang 15 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Kể tên những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà em biết.

Đề bài

Kể tên những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà em biết.         

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh kể tên những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà em biết.         

Lời giải chi tiết

Đó là: Hát ca trù; Nhã nhạc, âm nhạc cung đình; Dân ca Quan họ; Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên...

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close