Lý thuyết âm nhạc: Đảo phách trang 38 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Những ô nhịp nào trong bài hát Xuân quê hương có tiết tấu đảo phách?

Đề bài

Những ô nhịp nào trong bài hát Xuân quê hương có tiết tấu đảo phách?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bản nhạc để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

 Những ô nhịp trong bài hát Xuân quê hương có tiết tấu đảo phách là: 7, 12, 14, 21.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close