Thường thức âm nhạc: Sênh tiền và tính tẩu trang 63 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Kể tên một số nhạc cụ của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc mà em biết.

Đề bài

Kể tên một số nhạc cụ của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc mà em biết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh tìm hiểu thông tin để trả lời

Lời giải chi tiết

Một số nhạc cụ của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc như: Sáo, đàn nhị, thanh la, đàn tính, trống,...

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close