Nghe nhạc: Bóng cây Kơ-nia trang 53 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Hình ảnh nào trong bài hát khiến cô gái và người mẹ nhớ tới người thân của mình?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hình ảnh nào trong bài hát khiến cô gái và người mẹ nhớ tới người thân của mình?

Phương pháp giải:

Hình ảnh trong bài hát khiến cô gái và người mẹ nhớ tới người thân của mình là bóng câu Kơ-nia: “Bóng ngả che ngực em. Về nhớ anh không ngủ được... Bóng tròn che lưng mẹ. Về nhớ anh mẹ khóc.”

Câu 2

Tìm những lời ca thể hiện tình cảm của đồng bào Tây Nguyên đối với miền Bắc.

Phương pháp giải:

Quan sát bản nhạc để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Lời ca thể hiện tình cảm của đồng bào Tây Nguyên đối với miền Bắc: “...Rễ mày uống nước đâu? Uống nước nguồn miền Bắc. Con giun sống nhờ đất. Chim phí sống nhờ rừng. Em và mẹ nhớ anh. Uống nước nguồn miền Bắc.”.

Câu 3

Nêu cảm nhận của em về tác phẩm

Phương pháp giải:

Học sinh nêu cảm nhận

Lời giải chi tiết:

Bài hát được viết năm 1971, thời kỳ nước ta bị chia cắt làm 2 miền, đồng bào Tây Nguyên đang chịu sự kìm kẹp áp bức của bọn Mỹ- ngụy.

Hình ảnh bà mẹ và cô gái ngày ngày lên rẫy ngày ngày nhìn thấy bóng cây Kơ- nia lại nhớ đến người thân của mình đi xa, đã phản ánh tâm trạng, tình yêu thương của người miền Nam luôn hướng ra miền Bắc chờ đợi người thân của mình trở về.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close