Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7 trang 57 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Bài đọc nhạc số 7 có mấy nét nhạc? Hãy so sánh tiết tấu của các nét nhạc và nếu nhận xét.

Đề bài

Bài đọc nhạc số 7 có mấy nét nhạc? Hãy so sánh tiết tấu của các nét nhạc và nêu nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh quan sát bài đọc nhạc số 7

Lời giải chi tiết

Bài đọc nhạc số 7 có hai nét nhạc và tiết tấu của hai nét nhạc này đều giống nhau.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close