Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 trang 16 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Giai điệu của bài đọc nhạc có xuất hiện đủ 7 bậc âm cơ bản hay không?

Đề bài

Giai điệu của bài đọc nhạc có xuất hiện đủ 7 bậc âm cơ bản hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh quan sát bài đọc nhạc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Bài đọc nhạc không xuất hiện đủ 7 bậc âm cơ bản và những âm thiếu đó là: Fa và Si.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close