Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6 trang 48 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Các nốt nhạc có dấu nối trong bài đọc nhạc cần phải ngân dài mấy phách?

Đề bài

Các nốt nhạc có dấu nối trong bài đọc nhạc cần phải ngân dài mấy phách?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bài đọc nhạc để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

Các nốt nhạc có dấu nối trong bài đọc nhạc cần phải ngân dài hai phách.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close