Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Frederic Chopin trang 30 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Em đã được nghe những tác phẩm nào của nhạc sĩ Chopin? Em thích nhất tác phẩm nào? Vì sao?

Đề bài

Em đã được nghe những tác phẩm nào của nhạc sĩ Chopin? Em thích nhất tác phẩm nào? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu một số tác phẩm của nhạc sĩ Chopin

Lời giải chi tiết

Một số tác phẩm của nhạc sĩ Chopin như:

Nocturne no.1 - Op.9 no.1: Bb-minor

Nocturne no.9 - Op.32 no.1: B-major

Nocturne no.2 - Op.9 no.2: Eb-major

Sonata no.1 - Op.4: C-minor

Waltz no.1 - Op.18: Eb-major

(Hầu hết các sáng tác của ông dành cho dương cầm).

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close