Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 6 8 trang 46, 47 SGK Âm nhạc 8 Cánh diều

Hai loại nhịp 3/8, 6/8 giống và khác nhau ở những điểm gì?

Đề bài

Hai loại nhịp 3/8, 6/8 giống và khác nhau ở những điểm gì?

Kể tên một vài bài hát viết ở nhịp 6 8 mà em biết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu thông tin SGK để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

- Khác nhau:

+ Nhịp 3/8: là nhịp đơn có 3 phách, số 3 bên trên cho ta biết đây là bài nhịp 3, mỗi ô có 3 nhịp.

+ Nhịp 6/8: có 6 phách trong một ô nhịp

- Giống nhau: Mỗi phách có giá trị trường độ bằng một nốt móc đơn.

- Một vài bài hát viết ở nhịp 6 8 là: Một mùa xuâ nho nhỏ, Đưa cơm cho mẹ đi cày, chỉ có một trên đời, ....

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close