Giải bài tập Thực hành viết trang 48 vở thực hành ngữ văn 6

Việc viết bài nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) có mục đích:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 48, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Việc viết bài nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) có mục đích:

Phương pháp giải:

Xem lại phần kiến thức Ngữ văn để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Thuyết phục người đọc về ý kiến của em trước một hiện tượng (vấn đề) gần gũi trong đời sống.

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 48, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Những yếu tố không thể thiếu trong một bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống:

Phương pháp giải:

Xem lại phần kiến thức Ngữ văn để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Những yếu tố không thể thiếu trong một bài nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống: Ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng.

Bài tập 3

Bài tập 3 (trang 48, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Bài viết tham khảo Câu chuyện đồng phục trong sách giáo khoa có tác dụng:

Phương pháp giải:

Đọc kĩ bài viết tham khảo để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Thể hiện ý kiến của người viết: tán thành quy định mặc đồng phục đối với học sinh vì ý nghĩa của việc mặc động phục là rất to lớn.

Bài tập 4

Bài tập 4 (trang 48, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Để viết bài nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống, em chọn đề tài:

Phương pháp giải:

Lựa chọn đề tài mà em thích.

Lời giải chi tiết:

Tình trạng nghiện internet của giới trẻ hiện nay.

Bài tập 5

Bài tập 5 (trang 49, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Dàn ý đề viết bài (về đề tài em đã chọn):

Phương pháp giải:

Dựa vào đề bài đã chọn và hiểu biết để làm bài.

Lời giải chi tiết:

MỞ BÀI

Giới thiệu vấn đề: Tình trạng nghiện internet của giới trẻ hiện nay.

THÂN BÀI

Ý 1

Giải thích: “Nghiện internet” là gì? Nêu biểu hiện và thực trạng.

Ý 2

Tác hại của tình trạng nghiện internet của giới trẻ hiện nay.

Ý 3

Nguyên nhân của tình trạng nghiện internet của giới trẻ hiện nay.

Ý 4

Đề xuất biện pháp khắc phục

Ý 5

Suy nghĩ chung về tình trạng nghiện internet của giới trẻ hiện nay., rút ra bài học cho bản thân.

KẾT BÀI

Kết luận lại vấn đề.

Bài tập 6

Bài tập 6 (trang 49, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Tự rà soát, đánh giá sau khi hoàn thành bài viết:

Phương pháp giải:

Đọc lại dàn ý và rà soát, tự đánh giá.

Lời giải chi tiết:

STT

NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA BÀI VIẾT

1

Các ý trong dàn ý đã được triển khai đầy đủ chưa?

Đã triển khai đầy đủ

2

Lí lẽ có thuyết phục không?

Lí lẽ tương đối chặt chẽ

3

Bằng chứng có đáng tin cậy không?

Bằng chứng tin cậy

4

Ý kiến của bản thân đã rõ ràng chưa?

Ý kiến rõ ràng

5

Có lỗi chính tả và diễn đạt không?

Còn mắc một số lỗi lặp từ

6

Tự nhận xét chung về bài viết

Khá

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close