Giải bài tập Ai ơi mồng 9 tháng 4 trang 11 vở thực hành ngữ văn 6

Các dấu hiệu cho biết Ai ơi mồng 9 tháng 4 là một văn bản thông tin:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 11, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Các dấu hiệu cho biết Ai ơi mồng 9 tháng 4 là một văn bản thông tin:

Phương pháp giải:

Đọc lại đoạn văn mở đầu để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Đoạn mở đầu của văn bản nêu rõ những thông tin:

- Hội Gióng diễn ra vào mùng 9 tháng 4 âm lịch hàng năm.

- Lễ hội Gióng là một trong những lễ hội lớn nhất ở Bắc Bộ.

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 12, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Tóm tắt tiến trình diễ ra hội Gióng bằng sơ đồ (theo những gì được thuật lại trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4):

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản, kẻ bảng để điền các thông tin.

Lời giải chi tiết:

Thứ tự

Thời gian

Không gian

Sự kiện

Người tham gia

1

Từ 1-3 âm lịch đến 5-4 âm lịch

Tại làng

Chuẩn bị lễ hội

Dân làng

2

Từ ngày mồng 6

Đền Mẫu

Diễn ra lễ hội, lễ rước cờ tới đền Mẫu, rước cơm chay lên đền Thượng

Dân làng

3

Mồng 8

Đền Hạ và Đền Thượng

Rước nước từ đền Hạ về đền Thượng

Dân làng

4

Mồng 9

Thủy đình của đền Thượng

Múa hát thờ, hội trận và lễ khao quân

Dân làng

5

Mồng 10

Tại làng

Duyệt quân, tạ ơn Thánh

Dân làng

6

Mồng 11

Tại làng

Làm lễ rửa khí

Dân làng

7

Mồng 12

Tại làng

Làm lễ rước cờ báo tin thắng trận với trời đất

Dân làng

Bài tập 3

Bài tập 3 (trang 12, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Ngoài việc thuật lại tiến trình diễn ra hội Gióng, văn bản còn cung cấp các thông tin về:

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản để tìm ra thông tin.

Lời giải chi tiết:

Địa điểm

Ý nghĩa

Cố Viên nay ở giữa đồng thôn Đổng Viên, tương truyền là vườn cà của mẹ Gióng, là nơi mà bà đã giẫm phải vết chân ông Đổng

Gợi nhắc đến việc mẹ Gióng ướm chân vào vết chân và thụ thai sinh ra Thánh Gióng

Miếu Ban, thuộc thôn Phù Dực, là nơi Thánh được sinh ra

Gợi nhắc đến việc Gióng được sinh ra tại ngôi nhà nhỏ

Đền Mẫu là nơi thờ mẹ Gióng, ở ngoài đê

Gợi nhắc đến người mẹ sinh ra Gióng

Đền Thượng là nơi thờ phụng Thánh

Gợi nhắc đến việc vua Hùng đời thứ sáu cho xây dựng đền để tưởng nhớ Thánh Gióng có công đánh giặc giữ nước

Bài tập 4

Bài tập 4 (trang 12, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Đặc điểm của loại văn bản thông tin thuật lại một sự kiện được thể hiện qua văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4:

Phương pháp giải:

Đọc nội dung văn bản, chú ý đoạn 2 để trả lời câu này.

Lời giải chi tiết:

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 thuật lại sự kiện lễ hội Gióng.

Bài tập 5

Bài tập 5 (trang 12, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Điều em nghĩ tới khi đọc văn bản thông tin Ai ơi mồng 9 tháng 4 trong sự kết nối với bản kể về truyền thuyết Thánh Gióng:

Phương pháp giải:

Liệt kê lại hình ảnh, hoạt động trong lễ hội.

Lời giải chi tiết:

Các hình ảnh, hoạt động trong lễ hội mang ý nghĩa tượng trưng:

- Mồng 8 có lễ rước nước từ đền Hạ về đền Thượng: tượng trưng cho việc tôi luyện vũ khí trước khi đánh giặc 

- Mồng 9 vào chính hội có múa hát thờ, có hội trận và lễ khao quân: Hội trận mô phỏng lại, tượng trưng cho cảnh Thánh Gióng đánh giặc tại cánh đồng, có 28 đạo quân thù, có đạo quân mục đồng

- Ngày 12 có lễ rước cờ, tượng trưng cho báo tin chiến thắng với trời đất

Bài tập 6

Bài tập 6 (trang 13, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Những văn bản thông tin nói về các lễ hội gắn với một số truyền thuyết mà em đã tìm đọc thêm:

Phương pháp giải:

Tìm thêm các văn bản thông tin gắn với truyền thuyết em đã học.

Lời giải chi tiết:

- Lễ hội Đền Hùng.

- Lễ hội đền Cổ Loa.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close