Giải bài tập Thực hành tiếng Việt trang 37 vở thực hành ngữ văn 6

Tìm và ghi lại một cụm động từ trong truyện Gió lạnh đầu mùa:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 37, VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

- Tìm và ghi lại một cụm động từ trong truyện Gió lạnh đầu mùa:

- Từ động từ trung tâm của cụm từ đó, có thể tạo ra ba cụm động từ khác:

1.

2.

3.

Phương pháp giải:

- Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa và tìm một cụm động từ tiêu biểu.

- Lọc ra động từ trung tâm của cụm đó và đặt câu phù hợp.

Lời giải chi tiết:

- Cụm động từ: đã mặc áo rét cả rồi (Sơn nhận thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi).

- Động từ trung tâm: mặc

- Ba cụm động từ khác:

1. đang mặc chiếc áo len màu đỏ.

2. vẫn mặc cái áo sơ mi trắng hôm qua

3. đã mặc quần áo chỉnh tề

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 38, VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

 Tìm cụm động từ trong những câu ở bảng dưới đây. Xác định động từ trung tâm và những ý nghĩa mà động từ đó được bổ sung.

Câu

Cụm động từ

Động từ trung tâm

Những ý nghĩa mà động từ trung tâm được bổ sung

a. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng.

 

 

 

b. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

 

 

 

c. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo.

 

 

 

Phương pháp giải:

- Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa và tìm một cụm động từ tiêu biểu.

- Lọc ra động từ trung tâm của cụm đó và đặt câu phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu

Cụm động từ

Động từ trung tâm

Những ý nghĩa mà động từ trung tâm được bổ sung

a. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng.

nhìn ra ngoài sân

nhìn

địa điểm

b. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét

lật, lục

đối tượng

c. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo.

hăm hở chạy về nhà lấy áo

chạy

địa điểm

Bài tập 3

Bài tập 3 (trang 38 VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

- Viết lại hai câu trong truyện Gió lạnh đầu mùa có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ:

- Tác dụng của cách diễn đạt đó:

Phương pháp giải:

- Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa và tìm 2 câu có chứa chuỗi cụm động từ tiêu biểu.

- Tìm ra tác dụng của cách diễn đạt đó

Lời giải chi tiết:

- Viết lại hai câu trong truyện Gió lạnh đầu mùa có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ:

(1) Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống.

(2) Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

(3) Sơn lo quá, sắp ăn, bỏ đũa đứng dậy, van.

- Tác dụng của cách diễn đạt này là: Câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ thường thông báo một chuỗi hoạt động kế tiếp nhau (câu 1,2) hoặc nguyên nhân – kết quả (câu 3: trạng thái “lo quá” ở nhân vật Sơn dẫn đến kết quả “sắp ăn, bỏ đũa đứng dạy, van”)

Bài tập 4

Bài tập 4 (trang 38 VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

- Tìm và ghi lại một cụm tính từ trong truyện Gió lạnh đầu mùa:

- Từ tính từ trung tâm của cụm từ đó, có thể tạo thành ba cụm tính từ khác:

1.

2.

3.

Phương pháp giải:

- Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa và tìm một cụm tính từ tiêu biểu.

- Lọc ra tính từ trung tâm của cụm đó và đặt câu phù hợp.

Lời giải chi tiết:

- Tìm và ghi lại một cụm tính từ trong truyện Gió lạnh đầu mùa:”đã cũ”

- Từ tính từ trung tâm của cụm từ đó, có thể tạo thành ba cụm tính từ khác:

1. chưa cũ

2. cũ lắm

3. rất cũ

Bài tập 5

Bài tập 5 (trang 38 VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

 Tìm cụm tính từ trong những câu sau. Xác định tính từ trung tâm và những ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung:

Câu

Cụm tính từ

Tính từ trung tâm

Những ý nghĩa mà tính từ trung tâm được bổ sung

a. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần.

 

 

 

b. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.

 

 

 

Phương pháp giải:

- Đọc lại từng câu, tìm tính từ trung tâm.

- Nêu ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung.

Lời giải chi tiết:

Câu

Cụm tính từ

Tính từ trung tâm

Những ý nghĩa mà tính từ trung tâm được bổ sung

a. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần.

trong hơn mọi hôm

trong

thời gian

b. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.

rất nghèo

nghèo

mức độ

Bài tập 6

Bài tập 6 (trang 39 VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Mở rộng tính từ làm vị ngữ trong các câu sau thành cụm tính từ:

Câu

Vị ngữ

Cụm tính từ được mở rộng từ vị ngữ

a. Trời rét

 

 

b. Tòa nhà cao

 

 

c. Cô ấy đẹp

 

 

Phương pháp giải:

- Tìm các tính từ trong từng câu.

- Đặt lại câu dài hơn, biến các tính từ thành cụm tính từ.

Lời giải chi tiết:

Câu

Vị ngữ

Cụm tính từ được mở rộng từ vị ngữ

a. Trời rét

Rét

Ngoài đường, trời vẫn rét quá.

b. Tòa nhà cao

Cao

Tòa nhà kia rất cao.

c. Cô ấy đẹp

Đẹp

Đối với tôi, cô ấy vẫn đẹp như trước đây.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close