Giải bài tập Thực hành tiếng Việt trang 48 vở thực hành ngữ văn 6

Từ đường trong “Đường lên xứ Lạng bao xa?” và “Những cây mía óng ả này chính là nguyên liệu để làm đường.” có phải là những từ đồng âm không?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 48 VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Từ đường trong “Đường lên xứ Lạng bao xa?” và “Những cây mía óng ả này chính là nguyên liệu để làm đường.” có phải là những từ đồng âm không?

Chọn: ( ) Có              ( ) Không

Vì:

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức về từ đa nghĩa và từ đồng âm

Lời giải chi tiết:

Chọn: Có

Vì:

+ “Đường lên xứ Lạng bao xa?” chỉ khoảng không gian phải vượt qua để đi từ một địa điểm này đến một địa điểm khác.

+ “Những cây mía óng ả này chính là nguyên liệu để làm đường”, từ “đường” lại chỉ chất kết tinh có vị ngọt, dùng trong thực phẩm.

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 48 VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Nghĩa của từ trái trong “Cách một trái núi với ba quãng đồng.” và “Bố vừa mua cho em một trái bóng.” có liên quan với nhau không?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ các trường hợp chứa từ ngữ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Chọn: Có

Vì: Trong cả 3 câu trên nghĩa của từ “trái” đều có liên quan đến nhau vì chúng đều biểu thị sự vật có dạng hình cầu.

Bài tập 3

Bài tập 3 (trang 48 VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

 Đánh dấu (X) vào cột phù hợp trong bảng sau:

Câu

Có từ đồng âm

Có từ đa nghĩa

- Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát.

- Tôi mua bút này với gia hai mươi nghìn đồng.

 

 

- Con cò có cái cổ cao.

- Con quạ tìm cách uống nước trong một chiếc bình cao cổ.

 

 

Phương pháp giải:

Đọc kĩ các trường hợp đã cho.

Lời giải chi tiết:

Câu

Có từ đồng âm

Có từ đa nghĩa

- Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát.

- Tôi mua bút này với gia hai mươi nghìn đồng.

x

 

- Con cò có cái cổ cao.

- Con quạ tìm cách uống nước trong một chiếc bình cao cổ.

 

x

Bài tập 4

Bài tập 4 (trang 49 VTH Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Tìm thêm một số ví dụ về từ đồng âm và từ đa nghĩa:

a. Ví dụ về từ đồng âm:

b. Ví dụ về từ đa nghĩa:

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức từ đồng âm, từ đa nghĩa.

Lời giải chi tiết:

a. Ví dụ về từ đồng âm:

Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

b. Ví dụ về từ đa nghĩa:

(1) Tôi ăn cơm.

(2) Xe này ăn xăng nhiều.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close