Giải bài tập Thực hành đọc mở rộng trang 32 vở thực hành ngữ văn 6

Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ văn bản thơ mà em tự đọc vào Nhật ký đọc sách dưới đây:

Đề bài

(trang 32, VTH Ngữ văn 6, tập 1)

Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ văn bản thơ mà em tự đọc vào Nhật ký đọc sách dưới đây:

 

NHẬT KÍ ĐỌC SÁCH

Ngày:

Nhan đề bài thơ:

Tên tác giả:

Nội dung chính của bài thơ:

Số khổ thơ trong bài thơ, số dùng thơ mỗi khổ:

Các tiếng cùng vần với nhau (nếu có)

Những từ ngữ được sử dụng theo cách mới lạ, thú vị:

Biện pháp tu từ được sử dụng trong bài và tác dụng của nó:

Câu thơ hoặc khổ thơ yêu thích:

Suy nghĩ sau khi đọc:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy lựa chọn đọc 1 văn bản và tìm câu trả lời phù hợp điền vào bảng.

Lời giải chi tiết

NHẬT KÍ ĐỌC SÁCH

Ngày: 10/10/2021

Nhan đề bài thơ: Nói với con

Tên tác giả: Y Phương

Nội dung chính của bài thơ: Bài thơ Nói với con đã thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương và dân tộc mình.

Số khổ thơ trong bài thơ, số dòng thơ mỗi khổ: thể thơ tự do.

Các tiếng cùng vần với nhau (nếu có):

Những từ ngữ được sử dụng theo cách mới lạ, thú vị:

Biện pháp tu từ được sử dụng trong bài và tác dụng của nó: Bằng việc sử dụng điệp từ, điệp ngữ và cách so sánh cụ thể kết hợp nhiều kiểu câu ngắn dài khác nhau, lời tâm tình của người cha góp phần khẳng định người miền núi tuy có nhiều khó khăn vất vả nhưng họ vẫn luôn kiên cường, sống mạnh mẽ, thiết tha với quê hương.

Câu thơ hoặc khổ thơ yêu thích:

“Chân phải bước tới cha

Chân trái bước tới mẹ

Một bước chạm tiếng nói

Hai bước tới tiếng cười”

Suy nghĩ sau khi đọc: Tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, với truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm tự tin khi bước vào đời.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close