Giải bài tập Thực hành đọc mở rộng trang 72 vở thực hành ngữ văn 6 học kì 2

Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ truyền thuyết mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Đề bài

(trang 72, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ truyền thuyết mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Lời giải chi tiết

NHẬT KÍ ĐỌC SÁCH

Ngày: 29/11/2022

Nhan đề truyện: Thánh Gióng 

Nội dung chính của truyện: Câu chuyện “Thánh Gióng” kể về người anh hùng làng Gióng với nhiều màu sắc thần kì là biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước, đồng thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ta ngay từ buổi đầu lịch sử về người anh hùng cứu nước chống ngoại xâm.

Nhân vật, sự kiện lịch sử có liên quan: Nhân dân chống giặc Ân 

Các sự kiện chính của truyện: 

(1) Sự ra đời của Gióng;

(2) Giặc Ân xâm lược, Gióng biết nói và xin nhận trách nhiệm đánh giặc;

(3) Gióng lớn nhanh như thổi;

(4) Gióng vươn vai thành tráng sĩ mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt ra trận đánh giặc;

(5) Thánh Gióng đánh tan giặc;

(6) Thánh Gióng lên núi, cởi giáp sắt bỏ lại, bay về trời;

(7) Vua phong danh hiệu và lập đền thờ;

(8) Những dấu tích còn lại của chuyện Thánh Gióng.

Các nhân vật chính của truyện: Thánh Gióng 

Những phẩm chất, năng lực đặc biệt của nhân vật: lớn nhanh như thổi, dũng mãnh, có sức mạnh phi thường. 

Yếu tố kì ảo trong truyện: Sự ra đời và lớn lên của Thánh Gióng, Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, Thánh Gióng bay về trời. 

Tác dụng (ý nghĩa) của những yếu tố kì ảo: tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. 

Câu hoặc đoạn trích yêu thích: Người vợ ướm thử chân mình vào vết chân to ở đồng, trở về nhà thụ thai, sinh ra một đứa bé lên ba mà vẫn không biết nói, biết cười, chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy.

Suy nghĩ sau khi đọc: Khâm phục sức mạnh của Thánh Gióng, thêm yêu quý, tự hào trước truyền thống yêu nước và chống giặc ngoại xâm của dân tộc,… 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close