Giải bài tập Thực hành tiếng Việt trang 60 vở thực hành ngữ văn 6 kì 2

Một số từ mượn từ tiếng Hán và tiếng Anh trong hai văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống và Các loài chung sống với nhau như thế nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 60, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Một số từ mượn từ tiếng Hán và tiếng Anh trong hai văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống và Các loài chung sống với nhau như thế nào?

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức về từ mượn để trả lời câu hỏi này.

Lời giải chi tiết:

Từ mượn từ tiếng Hán

Từ đơn

Từ ghép

 

Đầu, phòng, đơn, băng

kế hoạch, phát triển, công nghiệp, không khí, ô nhiễm

 

 

 Tiếng Anh

Nguyên dạng

Phiên âm

elip

e-líp

ozone

ô-dôn

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 61, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Một số lí do dẫn đến hiện tượng vay mượn từ trong tiếng Việt:

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức về từ mượn để trả lời câu hỏi này.

Lời giải chi tiết:

Do tiếng Việt chưa có từ để biểu thị, hoặc có từ nhưng biểu thị chưa chính xác

- Do có thời gian dài bị các nước đô hộ, áp bức

- Tiếng Việt cần sự vay mượn để đổi mới, phong phú hơn

Bài tập 3

Bài tập 3 (trang 61, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Một số từ ghép mượn từ tiếng Hán có yếu tố tồn, phát, cá (với nghĩa đã được xác định trong các từ tồn tại, phát triển, cá thể)

Phương pháp giải:

Dựa vào nghĩa của các từ để tìm ra các từ mượn. 

Lời giải chi tiết:

- Tồn: tồn đọng, tồn vong, tồn tại

Phát: Phát tài, phát lộc, tài phát 

- Cá: cá nhân, cá biệt

Bài tập 4

Bài tập 4 (trang 61, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Nhận xét của em về đặc điểm của vốn từ tiếng Việt qua các bài tập 1, 2 và 3:

Phương pháp giải:

Từ các từ mượn và từ thuần Việt của bài tập 1, 2, 3 nhận xét về ngôn ngữ của Tiếng Việt.

Lời giải chi tiết:

Qua việc thực hiện các yêu cầu trên, em rút ra nhận xét về đặc điểm của vốn từ tiếng Việt: tiếng Việt có vốn từ đa dạng và phong phú. Trong đó có từ mượn và từ thuần Việt. Từ mượn được vay mượn từ nhiều ngôn ngữ khác, vay mượn nhiều của tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Anh. Chính sự vay mượn ngôn ngữ này, làm giàu thêm vốn từ tiếng Việt.

Bài tập 5

Bài tập 5 (trang 61, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Phương án thay thế một số từ mượn trong câu “Các fan cuồng thực sự phấn khích, hân hoan khi thấy idol của mình xuất hiện trên cửa chiếc chuyên cơ vừa đáp xuống phi trường”.

Phương pháp giải:

Tìm những từ mượn trong câu trên, sau đó thay thế bằng từ Thuần Việt và đặt lại câu.

Lời giải chi tiết:

- Thay đổi: Những người hâm mộ thực sự phấn khích, hân hoan khi thấy thần tượng của mình xuất hiện trên cửa chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay.

+ Các fan cuồng được thay bằng những người hâm mộ

+ Idol được thay bằng thần tượng

+ Chuyên cơ được thay bằng máy bay

+ Phi trường được thay bằng sân bay.

Bài tập 6

Bài tập 6 (trang 62, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Viết tin nhắn đăng kí mua hàng qua mạng, trong đó có sử dụng từ mượn tiếng Anh.

Phương pháp giải:

Tìm những từ mượn trong câu trên, sau đó thay thế bằng từ Thuần Việt và đặt lại câu.

Lời giải chi tiết:

Chào shop A!

Hiện tại mình đang có nhu cầu mua một chiếc ti-vi Samsung màn hình lớn đa phương tiện khoảng 40 inch. Shop có thể gửi thông tin của sản phẩm cho mình qua email: [email protected]. Mong sớm nhận được phản hồi của shop.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close