Giải bài tập Thực hành nói và nghe trang 68 vở thực hành ngữ văn 6 kì 2

Để giải quyết một nhiệm vụ khó khăn với sự tham gia của nhiều người, việc thảo luận nhằm đưa ra giải pháp thống nhất là điều cần thiết, vì:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 68, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Để giải quyết một nhiệm vụ khó khăn với sự tham gia của nhiều người, việc thảo luận nhằm đưa ra giải pháp thống nhất là điều cần thiết, vì:

Phương pháp giải:

Đưa ra ý kiến và lí giải hợp lí.

Lời giải chi tiết:

Mục đích nói để giải quyết nhiệm vụ khó khăn với sự tham gia của nhiều người. Chia sẻ mối quan tâm chung về giải pháp khắc phục tình trạng để có hướng giải quyết tối ưu nhất.

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 68, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Giả định của em về một vấn đề cần thảo luận và giải pháp em đề xuất:

Vấn đề cần thảo luận để tìm giải pháp xử lí, giải quyết:

Giải pháp của em:

Lí do chọn giải pháp trên:

Tính ưu trội của giải pháp do em đề xuất so với những giải pháp khác:

Phương pháp giải:

Chọn tình huống và đưa ra giải pháp.

Lời giải chi tiết:

Vấn đề cần thảo luận để tìm giải pháp xử lí, giải quyết: Ô nhiễm môi trường nước.

Giải pháp của em:

- Xử lí nghiêm các hành vi gây ô nhiêm nguồn nước.

- Hoàn thiện hệ thống xử lí nước bị ô nhiễm.

- Nâng cao ý thức toàn dân về việc bảo vệ môi trường nước.

Lí do chọn giải pháp trên: Xử phạt nghiêm để làm gương và ngăn chặn hành vi vi phạm, người dân có ý thức sẽ giúp cho môi trường nước sạch, đẹp hơn.

Tính ưu trội của giải pháp do em đề xuất so với những giải pháp khác: Đánh vào ý thức và pháp luật để răn đe, khuyên nhủ mọi người.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close