Giải bài tập Thực hành đọc mở rộng trang 37 vở thực hành ngữ văn 6

Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ truyền thuyết mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Đề bài

(trang 37, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ truyền thuyết mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây: 

Lời giải chi tiết

NHẬT KÍ ĐỌC SÁCH

Ngày: 29/9/2022

Nhan đề truyện: Truyền thuyết: An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ

Nội dung chính của truyện: Giải thích nguồn gốc thành Cổ Loa, nỏ. Đề cao suy tôn vị vua có công dựng nước An Dương Vương. 

Nhân vật, sự kiện lịch sử có liên quan: An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thuỷ, Triệu Đà

Các sự kiện chính của truyện: 

+ Vua An Dương Vương lên ngôi rời đô từ Phú Thọ về đồng bằng, lên ý tưởng xây thành.

+ Thành xây mãi không được, vua lập đàn cầu thần linh và được thần rùa giúp xây thành.

+ Trước khi đi rùa thần để lại cho nhà vua một chiếc mong để làm lẫy nỏ đánh giặc ngoại xâm.

+ An Dương Vương nhờ nỏ thần mà chiến thắng nhiều lần.

+ Triệu Đà cho con trai sang ở rể. Trong Thuỷ làm theo lời cha và lấy cắp nỏ thần.

+ Không có nỏ thần, ADV thua trận chém Mị Châu rồi đi xuống biển.

Các nhân vật chính của truyện: An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thuỷ

Những phẩm chất, năng lực đặc biệt của nhân vật: Thần rùa giúp xây thành,…

Yếu tố kì ảo trong truyện: Đan xen giữa các yếu tố tưởng tượng kì ảo giàu ý nghĩa với các yếu tố hiện thực. 

Tác dụng (ý nghĩa) của những yếu tố kì ảo: tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện.

Suy nghĩ sau khi đọc: Biết ơn An Dương Vương đã có công dựng nước.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close