Giải bài tập Thực hành tiếng Việt trang 57 vở thực hành ngữ văn 6

Các bộ phận cấu tạo chính của văn bản Trái đất – cái nôi của sự sống:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 57, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Các bộ phận cấu tạo chính của văn bản Trái đất – cái nôi của sự sống:

Phương pháp giải:

Xem lại hình thức văn bản này, xem văn bản có cấu tạo như thế nào.

Lời giải chi tiết:

Liệt kê những bộ phận tạo thành văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống là một văn bản:

- Nhan đề

- Sapô

- Đề mục

- Các đoạn văn

- Tranh minh họa

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 57, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Thông tin về một đoạn văn mà em chọn trong văn bản Trái đất – cái nôi của sự sống:

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản và chọn một đoạn bất kì rồi điền thông tin theo bảng.

Lời giải chi tiết:

Thứ tự đoạn văn trong văn bản

Điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn

Ý chính của đoạn văn

Chức năng của đoạn văn trong văn bản

Đoạn 3 (Trái Đất – nơi cư ngụ của muôn loài)

- Điểm mở đầu: muôn loài tồn tại trên Trái đất

- Điểm kết thúc: tất cả sự sống trên Trái Đất đều tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học bí ẩn, lạ lùng

Sự sống trên Trái Đất thật phong phú, muôn màu

Làm rõ nét thêm nội dung của văn bản: Trái đất là cái nôi của sự sống đối với muôn loài

Bài tập 3

Bài tập 3 (trang 57, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Đặt câu với 3 từ ghép có yếu tố tuyệt mang nghĩa như tuyệt trong từ tuyệt chủng:

Phương pháp giải:

Đặt câu theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a. Nhiều loài cây trước đây giờ đã tuyệt chủng.

b. Anh em họ đã tuyệt giao với nhau lâu rồi.

c. Chị buông tay một cách tuyệt tình.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close