Giải bài tập Thực hành đọc mở rộng trang 54 vở thực hành ngữ văn 6

Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ văn bản nghị luận mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Đề bài

(trang 54, VTH Ngữ văn 6, tập 2)

Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ văn bản nghị luận mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ văn bản nghị luận mà em tự đọc.

Lời giải chi tiết

NHẬT KÍ ĐỌC SÁCH

Ngày: 30/9/2022

Nhan đề văn bản và tên tác giả: Ý nghĩa văn chương – Hoài Thanh

Vấn đề được bàn trong văn bản: Ý nghĩa của văn chương với đời sống.

Ý kiến của người viết về vấn đề được bàn: Vai trò, ý nghĩa của văn chương trong đời sống.

Lí lẽ, bằng chứng để thuyết phục người đọc: Mượn chuyện con chim sắp chết và thi sĩ để nhắc đến tác dụng của văn chương.

Câu hoặc đoạn trích yêu thích: “ Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương muốn vật, muôn loài”.

Suy nghĩ sau khi đọc: Thêm yêu văn chương.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close