Giải bài tập Thực hành tiếng Việt trang 11 vở thực hành ngữ văn 6

Đặt câu với mỗi từ sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 11 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Từ có yếu tố hóa

Nghĩa

 

 

 

Phương pháp giải:

Đọc kĩ khái niêm đã cho và tìm từ phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Từ có yếu tố hóa

Nghĩa

+ Tha hóa

 

+ Nhân cách hóa

+ Biến thành cái khác, mang đăc điểm trái ngược với bản chất vốn có.

+ Gán cho loài vật hoặc vật vô tri hình dáng, tính cách hoặc ngôn ngữ của con người (một biện pháp tu từ) …

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 11 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Đặt câu với mỗi từ sau:

- Đơn điệu:

- Kiên nhẫn:

- Cốt lõi:

Phương pháp giải:

Tìm hiểu nghĩa từng từ để đặt câu phù hợp.

Lời giải chi tiết:

+ Đơn điệu: Cuộc sống của nó thật đơn điệu, hàng ngày chỉ ru rú ở nhà, chỉ ăn với ngủ, chẳng làm được việc gì có ích.

+ Kiên nhẫn: Mặc dù đã gần tối nhưng Lan vẫn kiên nhẫn đợi Huệ để cùng về nhà.

+ Cốt lõi: Điều cốt lỗi trong học tập là phải kiên trì, say mê tự học.

Bài tập 3

Bài tập 3 (trang 11 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Trong đoạn văn:

Mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất. Còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra khỏi hang như là tiếng nhạc.

- Tiếng bước chân của hoàng tử bé được cáo so sánh với:

- Tác dụng:

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn, tìm điểm so sánh và nêu tác dụng.

Lời giải chi tiết:

- Tiếng bước chân của hoàng tử bé được cáo so sánh với: tiếng nhạc

- Tác dụng: Hình ảnh so sánh giúp người đọc hình dung rõ hơn về sức mạnh của tiếng bước chân - giống như tiếng nhạc định hướng cho cáo bước ra khỏi hang. Qua đó tác giả khẳng định sức mạnh to lớn của tình bạn giúp con người cảm nhận được bằng trái tim, vượt qua mọi nỗi sợ hãi.

Bài tập 4

Bài tập 4 (trang 12 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Một số lời thoại của nhân vật được lặp lại trong văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn…:

- Tác dụng:

Phương pháp giải:

Đọc toàn văn bản và tìm lời thoại của nhân vật dc lặp lại.

Lời giải chi tiết:

- Một số lời thoại của nhân vật được lặp lại trong văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn…:

+ “Cảm hóa nghĩa là gì”, “Cảm hóa mình đi”.

+ “Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần”

+ “Chính thời gian mà mình bỏ ra cho bông hồng của mình…

+ “Mình có trách nhiệm với bông hồng của mình…”

- Tác dụng: Nhấn mạnh ý nghĩa được gửi gắm qua những lời thoại. Đó là tình bạn phải được cảm nhận bằng trái tim, trách nhiệm với tình bạn của chính mình.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close