Giải bài tập Thực hành viết trang 28 vở thực hành ngữ văn 6

Em dự định viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 28 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Em dự định viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ:

Tác giả:

Phương pháp giải:

Xác định bài thơ em dự định viết.

Lời giải chi tiết:

Em dự định viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ: “Trường hoa”

Tác giả: Ta-go

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 28 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

Những yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả:

Phương pháp giải:

Đọc lại bài và nêu những yêu cầu

Lời giải chi tiết:

- Giới thiệu nhan đề bài thơ và tên tác giả.

- Thể hiện được cảm xúc chung về bài thơ.

- Nêu các chi tiết mang tính tự sự và miêu tả trong bài thơ; đánh giá ý nghĩa của chúng trong việc thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhà thơ.

- Chỉ ra được nét độc đáo trong cách tự sự và miêu tả của nhà thơ.

Bài tập 3

Bài tập 3 (trang 29 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1)

 Điền vào sơ đồ sau đây để hoàn thành dàn ý của một đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả:

Mở đoạn

-

-

Thân đoạn

-

-

Kết đoạn

-

-

Phương pháp giải:

Dựa vào chi tiết của bài tập 1 và bài tập 2 để hoàn thành bảng

Lời giải chi tiết:

Mở đoạn

- Giới thiệu tác giả Ta-go và bài thơ “Trường hoa”

- Nêu khái quát ấn tượng, cảm xúc về bài thơ.

Thân đoạn

- Nêu ấn tượng, cảm xúc của em về câu chuyện được kể hoặc các chi tiết miêu tả có trong bài thơ

- Đánh giá tác dụng của việc kể lại câu chuyện kết hợp với các chi tiết miêu tả trong đoạn thơ

Kết đoạn

- Nêu khái quát điều em tâm đắc về bài thơ.

- Trong đó có nói tới đặc điểm nghệ thuật riêng của bài thơ đã được phân tích ở trên

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close